UNN-prosjekt fikk kvalitetspris

Prosjektet har vært et samarbeid mellom jordmødre, gynekolog og psykiater fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø siden 2003. Denne gruppen har utviklet en psykoterapeutisk intervensjon som er tilbudt kvinner med fødselsangst og et ledsaget ønske om keisersnitt.
Siden oppstarten av Psykisk helseteam ved fødepoliklinikken i UNN i 2000, har 1500 kvinner vært til samtaler for ulike psykiske problemer. En del av studien viser at 86 prosent av kvinner som hadde ønske om keisersnitt, endret sitt opprinnelige ønske om keisersnitt og innstilte seg på å føde vaginalt når de fikk påbegynt en bearbeidelse av årsakene til angsten. Studien har også vist at fødselsangst hos de fleste kvinner er ledsaget av omfattende psykiske problemer. Blant de som ønsket keisersnitt var det flere med alvorlig fødselsangst, tidligere angst og depresjon.
Antall kvinner som forløses med keisersnitt øker, og ved planlagt keisersnitt er det indikasjonen mors ønske som øker mest.
Gjennom prosjektetPsykisk helse ved svangerskap og fødseler det dokumentert at fødselshjelpernes holdninger til keisersnitt på mors ønske har avgjørende betydning for kvinnens endringsprosess.
Den psykoterapeutiske metoden for å tilby kvinner med fødselsangst hjelp er et individuelt tilpasset samtaletilbud som gis av jordmødre med spesialutdanning innen psykisk helse. I tillegg blir obstetriske problemstillinger ivaretatt av overlege.
Denne metoden er nå i utstrakt bruk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Bak prosjektet står overlege professor dr. med. Tore Sørlie, overlege professor dr.med. Pål Øian, jordmor og PhD-stipendiat Lotta Halvorsen og jordmor og PhD-stipendiat Hilde Nerum, alle ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.
Prisen er på 50.000 kroner og ble delt ut under Legeforeningens landsstyremøte i Oslo 26. mai 2011.