’Urimelig lang ventetid’

Ventetiden på nye legemidler er urimelig lang, mener norske kreftpasienter. De krever at nye medisiner blir raskere og billigere tilgjengelig for alle.

Anne Lise Ryel: – Nye metoder-systemet fungerer ikke optimalt. (Foto: Kreftforeningen)

Den 28. august demonstrerer kreftrammede og pårørende utenfor Stortinget. Engasjementet er stort, sier initiativtakerne.

En kritikk og en bønn

– Demonstrasjonen er en kritikk og en bønn til norske politikere om å ta dette på alvor. Vi kan ikke ha det sånn at pasienter skal dø på grunn av byråkrati og politisk sommel. Dette sier pårørende og arrangør Finn Helge Quist.

Demonstrantene mener ventetiden på nye, gode og livsforlengende kreftmedisiner i Norge er urimelig lang, og at mange medisiner allerede er godkjent og i bruk i våre naboland.

Ikke enige i kritikken

Det er Helsedirektoratets organ kalt «Nye metoder» som avgjør om nye metoder og medisiner skal innføres her i landet. Forumet består av lederne for de fire regionale helseforetakene. Helse nord er ikke enig i at Norge bruker for lang tid på å godkjenne legemidler, og mener årsaken til kritikken handler om legemidlene som ikke blir innført.

– Nye metoder-systemet sikrer at alle pasienter i Norge får tilgang til en ny behandlingsmetode. Da er det dokumentert at metoden virker og har verdi for både pasientene og samfunnet. sier administrerende direktør i Helse nord RHF, Geir Tollåli.

Tollåli avviser at Norge er en sinke når det gjelder innføring av legemidler og poengterer at Norge, ifølge en undersøkelse gjort av European Federation Pharmaceutical Industries and Associations, er det landet hvor færrest personer dør av kreft.

’Må prioritere nye medisiner’

Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel mener kreftbehandlingen i Norge er god, men sier Nye metoder-systemet ikke fungerer optimalt.

– I Norsk Helsebarometer 2017 svarte sju av ti i befolkningen at tilgang til nye medisiner er det som bør prioriteres – uansett hvor du bor og hvem du er. Derfor må politikerne prioritere arbeidet med å sørge for å gjøre nye medisiner billigere og mer tilgjengelig raskere, sier Ryel.

Private tilbud er et fint supplement til det offentlige på mange områder, mener hun.

– Men ikke når det gjelder en alvorlig og dødelig sykdom som kreft. Derfor må det offentlige rustes opp, sier Ryel.

Tall fra Statens legemiddelverk viser at det er tatt i bruk 45 legemidler siden Nye metoder ble innført i 2013.

(Kilde: NTB)