Cxense Display

Usikkert hva som kan redusere sykehusinnleggelser fra sykehjem

Forutsetningen for at sykehjemsbeboere skal få behandling i

sykehjemmet, er at det finnes medisinsk forsvarlige alternativer til

sykehusinnleggelse.

– Det er ikke en

legitim problemstilling å redusere akutte sykehusinnleggelser med mindre det er

åpenbart at adekvat diagnostisering, behandling, pleie og omsorg kan gis i

sykehjemmet, sier prosjektleder og seniorforsker ved Kunnskapssenteret Louise

Forsetlund.

Tiltak for å strukturere og standardisere behandling og

omsorg

– Fire av syv tiltak som hadde som formål å strukturere og

standardisere behandling og omsorg, kunne påvise færre sykehusinnleggelser men

kvaliteten på dokumentasjonen er så lav at vi er forsiktige med å trekke noen

konklusjoner, fortsetter Forsetlund.

De fire tiltakene var opplæring av helsepersonell i

planlegging av behandling i livets sluttfase som enkeltstående tiltak eller

sammensatt med sykehus-i-sykehjem, tiltak for å øke bruken av hospicetjenester

og standardisert pasientforløp.

Geriatriske spesialistteam

Den andre kategorien var geriatriske

spesialisthelsetjenester. Her viste resultatene at geriatriske spesialistteam

ga færre sykehusinnleggelser sammenlignet med vanlig praksis, men også her ble

kvaliteten av dokumentasjonen vurdert til å være svært lav.

Influensavaksinering

Influensavaksinering var den tredje kategorien av tiltak.
– Å tilby helsepersonell vaksinasjon viste en reduksjon i

influensalignende sykdom og færre dødsfall i intervensjonsgruppen, men det er

usikkert om dette påvirket antall sykehusinnleggelser, sier Forsetlund.

Vaksine til sykehjemsbeboere ga færre sykehusinnleggelser og

færre tilfeller av influensalignende sykdom og dødsfall for tiltaksgruppen mens

det var uklart om vaksinering påvirket bekreftet influensa. Kvaliteten av

dokumentasjonen for resultatene fra begge disse tiltakene varierte fra svært

lav til lav.

– I vår oppsummering fant vi få studier som omhandlet tiltak

for å redusere akutte sykehusinnleggelser fra sykehjem. Når dokumentasjonen i

tillegg blir vurdert som svært lav eller lav, kan vi ikke trekke noen sikre

konklusjoner om tiltakene. Hvis man i norsk sammenheng skulle ønske å

iverksette noen av disse tiltakene, bør dette derfor gjøres under systematisk

monitorering og evaluering og i sammenheng med en helhetlig vurdering av

sykehjemmets kapasitet, avslutter Louise Forsetlund.