Usikkert om antibiotika har effekt på symptomfri bakteriell vaginose hos gravide

 

Dette gjelder når behandlingen med antibiotikumet klindamycin gis i løpet av uke 13 til 27 i svangerskapet.
  
– Vår vurdering er at kvaliteten på dokumentasjonen er moderat, og at fremtidig forskning kan endre resultatet, sier prosjektleder Hilde T. Myrhaug ved Kunnskapssenteret.
Hun peker også på at kvaliteten på dokumentasjonen var for lav til å avgjøre om behandling med klindamycin påvirker risiko for fødsel før uke 33.
Utbredt blant gravide

Bakteriell vaginose er utbredt blant gravide og kan gi komplikasjoner som for tidlig fødsel. Mange har bakteriell vaginose uten tydelige symptomer. Bakteriell vaginose kan behandles med klindamycin, men gravide som ikke har symptomer og som ikke har født for tidlig i tidligere svangerskap behandles vanligvis ikke i Norge.

Nytten av å behandle gravide med symptomfri bakteriell vaginose er foreløpig uavklart. Det blir diskutert om alle gravide bør screenes og behandles for bakteriell vaginose, og i denne diskusjonen må mulige fordeler av behandling vurderes opp mot potensielle skadevirkninger.

Behov for mer forskning

– Det er behov for gode studier som evaluerer effekten av å gi klindamycin til gravide med symptomfri bakteriell vaginose i uke 13 til 27 i svangerskapet, mener Myrhaug.

Hun sier videre at det er spesielt ønskelig med flere studier som rapporterer risiko for fødsler før uke 33, ettersom de har mer alvorlige konsekvenser enn fødsler før uke 37 i svangerskapet.