Utbyggingen av det digitale nødnettet går som planlagt

Da Stortinget i juni 2011 vedtok nasjonal utbygging av det

nye digitale Nødnettet, ble det anbefalt en ferdigstillelsesdato i 2015,

fastslår Nina Myren, avdelingsdirektør i Direktoratet for nødkommunikasjon

(DNK).

Dette gjenspeiles både i Proposisjon 100S (2010-2011) og i

Transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling.

Erfaringene fra første byggetrinn var at tidsplanen i

kontrakten var for stram, og måtte endres i tråd med denne anbefalingen,

forklarer Myren.

Tidsplanen for byggingen av radionettet i resten av landet

er ambisiøs, men realistisk innen de rammene som er gitt, sier Myren.

Bevilgningene i revidert nasjonalbudsjett gjenspeiler

betalingsmilepælene i prosjektet.