Utfordrer sykehusene om teknologi

Det har blusset opp en heftig avisdebatt, spesielt i Dagens Næringsliv, hvor NHOs toppsjef Kristin Skogen Lund fremholder at norske sykehus er lite villige til å ta i bruk nye løsninger.

Kristin Skogen Lund: – Sykehusene må hjelpe frem helseindustrien. (Foto: Hampus Lundgren/NHO)

Fem av ti bedrifter i helseindustrien mener offentlig helsesektor ikke ønsker å ta i bruk nye løsninger og teknologi, viser en ny rapport. Skogen Lund oppfordrer derfor sykehusene til å åpne dørene for mer samarbeid med helseindustrien, og ber sykehusene tenke som Statoil og Hydro, som på 80- og 90-tallet konkurrerte om å ha de mest innovative løsningene:

”Sykehusene må hjelpe frem helseindustrien, slik Statoil og Hydro gjorde med offshore- og leverandørindustrien, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Norske sykehus er lite villige til å ta i bruk nye løsninger. Hun oppfordret sykehusene til å åpne dørene for mer samarbeid med industrien.”

Flagger enighet

Helseindustrien er for lite innovasjonsvillig, ifølge NHO-sjefen. Flere aktører i helseindustrien flagger enighet med Skogen Lund i Dagens Næringsliv: ”Det norske helsevesenet er ’helt steinalder’, mener lege og helseteknologi-gründer Petter Risøe. Han mener industrien kun møter ”impotent velvilje”, og at gode ideer stanses av manglende grunnmur for nye it-løsninger.

Petter Risøe: – Det norske helsevesenet er ’helt steinalder’. (Foto: YngreLeger.no)

Kjent problemstilling

Problemstillingen er ikke ny. I fjor gikk NHO sterkt ut: Helseindustrien kan skape 10.000 arbeidsplasser – Det må legges til rette for at produksjon kan skje i Norge, skrev Curida-sjef Leif Rune Skymoen i Curida og NHO-sjef Kristin Skogen Lund i en flittig sitert pressemelding den gang:

”I løpet av kort tid er 35 000 arbeidsplasser blitt borte i oljeindustrien. Ingen enkeltindustri kan fylle det hullet. Men helseindustrien kan skape rundt 10.000 nye jobber hvis vi klarer å gjøre den fremragende forskningen om til næringsliv. Da må det legges til rette for at produksjon kan skje i Norge.

Helseindustrien genererer allerede betydelige verdier – både økonomisk og helsemessig. I 2015 omsatte norsk helseindustri for 50 milliarder kroner, og det var en vekst fra året før på 11 prosent.

Forskningstungt

Denne industrien er den mest forskningsintensive av alle bransjer. Totalt blir det forsket og utviklet for nesten ni milliarder kroner relatert til helse i Norge hvert år. Ifølge en Menon-rapport om helsenæringen i Norge, offentliggjort i 2016, investerer industrien 2,5 milliarder kroner i å utvikle nye produkter og tjenester.

Helsenæringen er preget av en høy andel gründerbedrifter. Det betyr at det er et betydelig behov for risikovillig kapital. Her kan både det offentlige og private bidra.

Det må finnes forutsigbare løp fra idé og forskning via gründerbedriftene og ut i produksjon. Det forutsetter at vi har sterke produksjonsmiljøer i Norge. Bare da kan vi få tett kontakt mellom forskningsmiljøene og produksjonen og sikre at størst mulig del av verdiskapingen forblir i Norge. Da sikrer vi at kompetansen og arbeidsplassene blir i Norge.

Norsk helseindustri er svært internasjonalt orientert og sterkt preget av forskning og utvikling. Nå foreligger for første gang en utredning over næringen i hele sin bredde. Rapporten dokumenterer at helsenæringen er en næring med store vekstmuligheter. Bare i fjor hadde næringen en vekst på 11 prosent.”

Godt dokumentert initiativ

Rapporten var utarbeidet av Menon Economics. De samarbeidende aktørene bak initiativet var NHO, Innovasjon NorgeNorges ForskningsrådAbeliaInven2Oslo MedtechLegemiddelindustrien (LMI)Oslo Cancer ClusterNorwegian Smart Care ClusterNORIN og Nansen Neuroscience Network.

– Norge står midt oppe i en omstilling. Det er stort behov for arbeidsplasser og eksportinntekter. Her har helsenæringen en viktig plass, uttalte Kristin Skogen Lund:

– Studien viser at Norge er godt rustet til å utvikle en global helseindustri. Vi har et ledende helsevesen, etablerte helsemiljøer med stor eksport, gründere med internasjonale ambisjoner, samt mye forsknings- og utviklingsaktivitet i sektoren.

Rapporten viser blant annet at:

  • Helseindustrien, med produksjon og utvikling, er svært internasjonal. Den eksporterte for 20 milliarder i 2015. 8 av 10 bedrifter har internasjonale ambisjoner – og én av tre vil bli verdensledende innenfor eget marked. Selv bittesmå oppstartsbedrifter har eksportinntekter.
  • Næringen preges av høy FoU-innsats – over 2,5 milliarder kroner i 2015. Helse dominerer FoU-aktiviteten i Norge.
  • Tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling.
  • I tillegg til verdiskaping gir helsenæringen opplagte samfunnsøkonomiske gevinster.