Utlysning av innovasjonsmidler 2017

Helse Midt-Norge utlyser midler for innovasjoner i helseregionen. Hvert prosjekt kan søke om støtte på maksimalt 750 000 kroner med et krav om 25 prosent egeninnsats.

Illustrasjonsfoto: helse-midt.no

Egeninnsatsen innebærer at ledelsen må støtte opp om prosjektet, enten ved hjelp av penger eller en aksept for at noe av prosjektmedarbeidernes arbeidstid kan benyttes i prosjektet.

Det er andre gang innovasjonsmidler lyses ut i regionen. Utlysningen i fjor var en suksess, med 59 søknader der til sammen 18 prosjekter fikk finansiering.

Håper på engasjement

– Vi håper på like stort engasjement i år, og ønsker flere søknader fra Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag. En jevnere fordeling i hvor søknadene kommer fra vil være viktig for regionen. Dessuten vil det være enda bedre dersom flere helseforetak samarbeider i prosjektene. Samarbeid gjør ofte prosjektene bedre og stimulerer samtidig til spredning, sier konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Henrik A Sandbu

Innovasjonsrådgiver Marit S. Bratlie legger til at det er også ansatt innovasjonsrådgivere ved St. Olav og Helse Møre og Romsdal, som vil kunne være til god støtte i søknadsprosessen. – Det er nok en stor fordel om disse involveres så tidlig som mulig i søknadsprosessen, sier Bratlie.

Hun fortsetter: – For å øke sjansene for at de gode idéene bidrar til engasjement og faktisk fører til endring i tjenesten, er det viktig at avdelingene selv har en ’aksje’ i prosjektet.

Søknadssystemet forbedret

Bratlie forteller også at søknadssystemet er forbedret fra forrige runde, og håper at dette vil forenkle arbeidet til de som vil søke om midler.

– Vi oppfordrer uansett alle til å lese retningslinjer og utlysningstekst grundig, og bruke litt tid på søknaden. Bruk stikkordene «nytt og nyttig» som rettesnor i søknadsarbeidet, avslutter hun.

Søknadsfristen er 12. juni.

(Kilde: helse-midt.no)