Utreder felles nummer til legevakten

I forslaget til ny Nasjonal helse- og omsorgsplan blir det omtalt atett felles legevaktsnummer til kommunale legevaktsentraler er til vurdering. Det vil bety en forenkling og effektivisering av befolkningens tilgang til legevakt?.
Helsedirektoratet har i oppdrag å gi råd til Helse- og omsorgsdepartementet i saken og jobber med å klargjøre teknologiske, driftsmessige, faglige og økonomiske problemstillinger knyttet til publikums henvendelser via en slik løsning. Den endelige tilrådingen fra direktoratet vil foreligge etter disse konsekvensutredningene.