Utsatt søknadsfrist for direktørjobb

UTSATT FRIST: Søknadsfristen på stillingen som administrerende direktør ved St. Olav er utsatt. Foto: Yayimages.com

Fristen for å søke på stillingen som administrerende direktør ved St. Olav er utsatt til 20. april.

– Vi utsetter søknadsfristen til 20. april for å sikre et best mulig søkertilfang. Det er blant annet fordi det er kandidater som er i en prosess, og som Headvisor er i dialog med, sier styreleder ved St. Olav, Anne Breiby, ifølge St. Olav hospitals nettsider. https://stolav.no/nyheter/2018/utsatt-soknadsfrist-for-direktorjobben

Firmaet Headvisor har oppdraget med å rekruttere ny administrerende direktør til St. Olavs hospital.