Cxense Display

Utstyrsparken ved norske sykehus er utdatert

Manglende investeringer og lavt investeringsbudsjett ved sykehus i hele landet gjør at ventelister vokser og at ny teknologi ikke blir kjøpt inn. Dette viser en nasjonal undersøkelse om statusen på investeringer på avansert medisinsk-teknisk utstyr ved alle helseforetakene i landet.
I Helse Sør-Øst er 23 prosent av utstyret over 10 år. Ifølge COCIR (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT-Industry) må ikke mer enn 10 prosent av det medisinsk-tekniske utstyret være mer enn 10 år, som er en anerkjent utdateringsgrense.

Manglede investeringer skaper ventekøer

Øystein Jensen, medisinsk teknisk sjef og seksjonsleder André Nygård ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet har stått for kartleggingen av utstyrsparken i norske sykehus på vegne av Medisinsk teknisk forening. – Undersøkelsen viser at sykehusene bare investerer halvparten av utstyret som moderne sykehus trenger, så dette er bekymringverdig sier Jensen.

– Ingen pasienter skal behandles med utstyr hvor fare for feilmarginer er stor, så vi tar ut utstyr av bruk der vi mener det kreves påpeker Jensen. Konsekvensen er at pasientstrømmen gjennom sykehusenes går saktere, og for pasientene betyr det lengre køer og lengre tid for å bli undersøkt og behandlet ved sykehusene.
Må prioritere utstyr

– Norske høgteknologiske sykehus er i dag helt avhengige av avansert medisinsk teknisk utstyr. Skal utstyret være i topp stand, må staten investere 1,5 milliarder kroner årlig på landsbasis. Helseforetakene prioriterer i dag ikke å investere i nytt utstyr. Dette fører til eldre og eldre medisinsk-teknisk utstyr, noe som driver vedlikeholdskostandene oppover og tilgjengelighet og effektivitet nedover, sier Jensen.

– Denne trenden gjelder også i stor grad for Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, forteller Jensen. Gjennomsnittsalderen for det medisinsk-tekniske utstyret ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet er nå hele 10,6 år. Alderen har de siste årene økt om lag 0,6 år per år grunnet lave investeringer. For å opprettholde en gjennomsnittlig alder på 10 år, må det årlig investeres nærmere 160 millioner kroner, sier Jensen.

Sosial og helsedepartementet overfører i dag tilskudd til de regionale helseforetakene for å kunne håndtere utgiftene som påløper ved å avskrive og erstatte en 10-års utstyrspark. Det er opp til de regionale helseforetakene å fordele de respektive tilskuddsbidragene. – En konklusjon i rapporten er at viktigheten av høyteknologisk medisinsk-teknisk utstyr for et effektivt helsevesen ikke må undervurderes. De regionale helseforetakene må derfor prioritere å investere i utstyr, avslutter Jensen.