Cxense Display

Veileder for konsensusprosesser ved utvikling av kvalitetsindikatorer

Veilederen skal bidra til at Kunnskapssenteret, og andre,

til enhver tid anvender forskningsbaserte, systematiske og transparente metoder

ved utvikling av kvalitetsindikatorer.

Legitimitet viktig

Kvalitetsindikatorsystemer er viktige helsepolitiske og

ledelsesmessige verktøy. For å sikre at indikatorsettene og hver enkelt

indikator har høy grad av gyldighet og pålitelighet, må utvikling og innføring

av indikatorer gjennomføres på en systematisk og transparent måte. Ved bruk av

formaliserte konsensusprosesser ivaretas krav til systematikk og åpenhet rundt

seleksjon og utvikling av indikatorer.

– Internasjonalt er det svært vanlig å benytte seg av denne

type konsensusprosesser, bl.a. for å sikre at prioriteringene rundt utvelgelse

av kvalitetsindikatorer får høy grad av legitimitet i faglige så vel som i

brukerorienterte miljøer, sier seniorrådgiver og prosjektleder Liv Helen Rygh

ved Kunnskapssenteret.

Konsensusprosesser består av evalueringer i flere trinn. I

løpet av prosessene framskaffes dokumentasjon for indikatorer og indikatorsett.

Norge ligger etter

Internasjonalt benyttes ulike typer konsensusprosesser; det

gjelder bl.a. for de nasjonale kvalitetsindikatorsystemene i USA, Canada,

England og Nederland.

– I Norge er vi kommet betydelig kortere enn flere andre

land på dette området. Det er følgelig stort behov for å tilnærme oss det som

kan benevnesgod internasjonal praksisog innføre konsensusprosedyrer som

verktøy i prosessene rundt indikatorutviklingen, påpeker Rygh.

I veilederen beskrives Rand/UCLA Appropriateness Method, som

Kunnskapssenteret har valgt som grunnlag. Veilederen redegjør for når og

hvordan konsensusprosesser bør gjennomføres i forbindelse med utviklingen av

indikatorer.