Ventetiden på sykehusene øker

– Vi må se økningen i ventetidene på bakgrunn av at stadig flere pasienter henvises til spesialisthelsetjenesten og at det er en økning på rundt 15 prosent i antallet ventende pasienter, sier assisterende direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til Dagsavisen.