Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Årets

tema ble valgt fordi vi ser at andelen unge som står utenfor skole og

arbeidsliv på grunn av psykiske helseplager, har økt betraktelig de

siste 30 årene.

Regjeringen melder at 19 prosent av dem som ikke

fullførte videregående skole, er arbeidsledige. Til sammenligning står

bare fem prosent av dem som fullførte videregående uten jobb. Å takke

nei til eller å droppe ut av videregående utdanning er en av de

hyppigste årsakene til at unge blir stående utenfor arbeidslivet. Ofte

er det i overgangene, mellom ungdomsskole og videregående skole, eller

skole og jobb, at de faller fra.

Når psykiske helseproblemer rammer i

ung alder risikerer man å miste tiden man skulle brukt på å tilegne seg

kompetanse til et liv i arbeid, på sykdom og ekskludering, sier Rikke

Philippi, prosjektleder i Verdensdagen for psykisk helse.

Fakta om Verdensdagen
Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse.

Formålet er å øke kunnskapen om og bedre holdningene til psykisk helse

Verdensdagen

er en grasrotkampanje der tusenvis av lokale arrangører og ildsjeler

hver høst setter psykisk helse på dagsordenen i sitt lokalsamfunn.

Verdensdagen bidrar til at enkeltmennesker og samfunnet blir flinkere til å mestre psykiske vansker.

Verdensdagen

er en viktig arena for samhandling mellom forskjellige etater i

kommunene, NAV, lokalt organisasjonsliv og lokalt næringsliv.

Verdensdagen er finansiert av Helsedirektoratet og koordineres av Mental Helse.