Vi bruker 5 200 kroner hver på legemidler

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

I 2018 brukte hver nordmann i gjennomsnitt reseptlegemidler for 4 690 kroner. I tillegg brukte vi 530 kroner hver på reseptfrie legemidler kjøpt i apotek.

Det viser Apotekforeningens apotek- og legemiddelstatistikk for 2018.

Av de 4 690 kronene vi brukte på reseptlegemidler, betalte det offentlige over 80 prosent. Resten er betalt av pasienten selv.

Statistikken viser også at vi i gjennomsnitt brukte 564 definerte døgndoser av legemidler hver. Det tilsvarer at hver nordmann i snitt brukte 1,5 legemiddeldoser hver dag hele året.

Det er store forskjeller i legemiddelbruken mellom ulike aldersgrupper. De over 67 år bruker i gjennomsnitt nesten 1500 døgndoser hver, som tilsvarer mer enn fire doser hver dag. Befolkningen i aldersgruppen 16-66 år brukte bare litt over en dose daglig i snitt.

Les mer på nettsidene til Apotekforeningen


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet