Vi brukte 5 076 kroner hver på legemidler i 2017

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Det er en økning på nesten 7 prosent fra året før.

Av de 5 076 kroner vi i gjennomsnitt brukte hver på legemidler i fjor, betalte vi bare i underkant av 1 300 kroner av egen lomme. Det skriver Apotekforeningen på sine nettsider.

Det er store forskjeller i legemiddelbruket mellom ulike aldersgrupper. Mens befolkningen under 67 år bruker reseptlegemidler for mindre enn under 3 000 kr. pr person, bruker de over 67 år legemidler for 8 500 kr pr år. Tilsvarende bruker de over 67 år mer enn fire ganger så mange doser som de under, skriver Apotekforeningen.

Les mer om legemiddelstatistikken på apotek.no


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet