Cxense Display

Vi kjøper mindre smertestillende

Salget av de reseptfrie pakningene av ibuprofen og paracetamol målt i doser har gått ned med henholdsvis 4 og 7 prosent de første ni månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor.
Salget av reseptfrie smertestillende legemidler ser ut til å gå tydelig ned for første gang på flere år. Det er mulig dette skyldes debatten om man bruker for mye av disse legemidlene og spørsmålet om paracetamol kan framkalle astma når små barn bruker dette legemiddelet, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Legemiddelverket til Dagens Medisin.
For paracetamol har andelen reseptfritt salg gått ned over tid, mens andelen for ibuprofen har vært relativt stabil.
De reseptfrie pakningene av paracetamol og ibuprofen hadde en andel på henholdsvis 50 og 57 prosent av totalt salg i doser av disse legemidlene i tredje kvartal.
Om lag halvparten av det reseptfrie salget av paracetamol skjer utenom apotek, mens andelen for ibuprofen ligger på nær 40 prosent.
Totalsalget av paracetamol, inkludert både de reseptpliktige og reseptfrie pakningene, har imidlertid økt over tid og lå 1 prosent over i årets ni første måneder sammenlignet med den samme perioden i fjor.
(NTB)