Cxense Display

Vi ligger stadig kortere på sykehus

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall døgnopphold og polikliniske konsultasjoner økte i 2008. Det var om lag 820 000 døgnopphold ved somatiske sykehus, en økning på nesten 1 prosent fra året før.
I 1999 lå hver pasient gjennomsnittlig 7,5 dager på sykehus, mens liggetiden i 2000 var nede i 6 dager. Nedgangen har fortsatt til 5 liggedager i 2007 og 4,8 i 2008. Det er flest innleggelser i januar måned. En av årsakene kan være at visse sykdommer og skader, som lårbeinsbrudd og lungebetennelse, har sesongvariasjoner.
Også i april er det mange innleggelser, og i 2008 var dette måneden med flest opphold for hjerteinfarkt. Hjerte- og karsykdommer er den vanligste hoveddiagnosen. I alt 14 prosent legges inn på sykehus med denne lidelsen. Skader og forgiftninger utgjør 11 prosent, mens kreft forårsaker 10 prosent av innleggelsene. (NTB)