Viktig arena for utvikling og erfaringsutveksling

Det sier leder Vidar Smalås i FSTL når spør om de viktigste sakene for foreningen fremover. Han jobber til daglig på Helgelandssykehuset, og ble gjenvalgt som leder på årsmøtet på Stokmarknes 5.-7. mai. I styret sitter ellers sekretær Bjørn Ringen fra St. Olavs Hospital, kasserer Marit Strand fra Stokmarknes Sykehus, samt styremedlemmer Alf Jørgensen fra Akershus Universitetssykehus og Kristian Brandseth fra Haukeland Universitetssykehus.

Vellykket årsmøte

Hvordan var årsmøtet?

– Det var særdeles vellykket, både faglig og sosialt. I en spørreundersøkelse blant deltakerne, hvor svarprosenten var ca 50, svarer 53 % at de er svært fornøyd med det faglige programmet, mens 43 % er ”fornøyd”. Hele 77 % var ”svært fornøyde”, og 21 % ”fornøyde” med det sosiale programmet.

– Hvorfor årsmøte på Stokmarknes?

– Hovedårsaken var ferdigstillingen av det nye sykehuset i Vesterålen. Hovedtema var naturlig nok valgt i forhold til dette. Vi så nærmere på bl.a. overordnet betraktning, entrepriseform og brukermedvirkning, og vi ble geleidet inn til en presentasjon av det nye sykehuset og var på befaring. Videre så vi på overgangen fra prosjekt til teknisk drift, med gode eksempler fra øst og vest, samt funksjonsendringer i eksisterende bygg. Vi fikk presentert nyvinninger fra sykehusteknikkens verden, og fikk innblikk i finansieringsmuligheter for enøk-tiltak.

Årsmøtet samlet rundt et hundre deltakere. Dette er noe mindre enn vi håpet på, men mange foretak og leverandører var representert, og det er bra. Høye reisekostnader til Stokmarknes bidro nok til den relativt lave deltakelsen i år, sier Smalås.

Møtes i ”real life”

– Hvor viktig er landsmøtet – faglig og sosialt?

– Årsmøtet og høstmøtet er de viktigste aktivitetene i FSTLs regi. Her utveksles kunnskap og erfaringer. Vår funksjon som faglig forum kan utvikles videre i den digitale verden også, men det å møtes i ”real life” vil fortsatt være viktig

– Hva er status for Helsebyggprisen?

– Grunnet mangel på innmeldte kandidater ved fristens utløp, 1. august, ble prisen ikke utdelt denne gangen. Vi kommer til å gjøre en aktiv innsats for å få inn kandidater før 1.august i år. Statuttene, vurderingskriteriene og juryen er på plass, sier Smalås.

Oslo neste gang

Neste årsmøte avholdes i Oslo, med OUS som lokal arrangør. Datoene er ikke fastsatt ennå, men planleggingen av konferansen er allerede i gang. I og med den sentrale beliggenheten, regner vi med stor deltakelse.