Cxense Display

Viktig med åpenhet om demens

 

Derfor er opplysning og kunnskap veldig viktig. Målet med informasjonskampanjenLeve med demenssom starter i dag er å spre kunnskap og øke åpenheten om en av våre største folkesykdommer, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 
Økt informasjon og kunnskap kan også bidra til at mennesker med tegn på demens kommer tidlig til undersøkelse og får en diagnose.
Rett diagnose gir bedre mulighet for å få riktig og tilpasset hjelp til rett tid, sier Strøm-Erichsen.
Manglende kunnskap og kompetanse om demens var en av grunnene til at regjeringen høsten 2007 la fram Demensplan 2015Den gode dagen?.
Planen bygger også på en erkjennelse av at dagens omsorgstjeneste ikke i tilstrekkelig grad er bygget og tilrettelagt for mennesker med demens. 
I dag er det om lag 70 000 mennesker med demens i Norge. Som følge av økt levealder vil tallet på mennesker med ulike demenslidelser bli fordoblet i løpet av 35 år.
I forbindelse med informasjonskampanjenLeve med demenshar landets kommuner fått hjelpemidler for å informere om demens lokalt. Det vil også komme informasjon om demens på tv og i dagspressen.