Viktig steg for nytt Østfoldsykehus

Prosjektet er beregnet til fem milliarder kroner og lånet på 2,5 milliarder kroner er i tråd med søknaden fra Helse Sør-Øst RHF.
– Det nye sykehuset i Østfold vil sikre befolkningen et godt spesialisttilbud i fremtiden. Jeg forutsetter at prosjektet også tilrettelegges for samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Veldig gledelig
– Forslaget i statsbudsjettet er veldig gledelig, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst. – Prosjektet har vært under planlegging i Sykehuset Østfold HF og Helse Sør-Øst RHF lenge. I juni 2009 ga styret i Helse Sør-Øst RHF klarsignal for at prosjektet nytt østfoldsykehus skulle gå videre til forprosjekt. Det innebærer ytterligere detaljplanlegging, herunder de endelige areal- og kostnadsrammene for prosjektet.
Forprosjektet skal ferdigstilles slik at styret i Helse Sør-Øst RHF kan behandle det i desember 2010. Forutsatt positivt vedtak i styret er planen er at byggestart kan skje i 2011. I så fall vil bygget kunne være ferdigstilt senest 2015.
Det nye sykehusbygget planlegges på Kalnes ved Sarpsborg, i nær tilknytning til den nye E6 gjennom fylket. Planen er at Østfold får ett områdesykehus. All akuttaktivitet, medisinske servicefag og tyngre prosedyrer vil ligge på Kalnes. Moss vil ha rusakutt, dagkirurgi, planlagt inneliggende kirurgi, rehabilitering, lavterskeltilbud kronikere, medisinsk kreftbehandling, dialyse med mer.
Bare ensengsrom
Sykehuset på Kalnes planlegges som det første sykehus i Norge med bare ensengsrom. Dette ivaretar blant annet pasientens integritet og sikkerhet, samtidig som det skal styrke pasientenes trivsel under sykehusoppholdet.