Cxense Display

Viktige saker på FSTLs årsmøte

– Dette er et utbytterikt arrangement med stor faglig verdi. Årsmøtet er FSTLs hovedaktivitet i løpet av året. Å beholde og utvikle denne møteplassen har hovedfokus i styret, sier leder Vidar Smalås.
IFHE verdenskongress
Arbeidet med å arrangere IFHE verdenskongress i april 2012 på Hurtigruten tar mye av FSTL-styrets arbeid. Komiteen arbeider godt, og har tro på et strålende arrangement. På samme sted legges også foreningens neste årsmøte. 
– Det blir et spennende arrangement som jeg håper så mange som mulig kan være med på, sa FSTL-leder Vidar Smalås på generalforsamlingen den 30. mai. 

Nye i styret
Generalforsamlingen valgte ny nestleder, og har utvidet styret med en vararepresentant. Styret består nå av: Styreleder Vidar Smalås, nestleder Torunn Eriksen (ny), sekretær Geir Brügger, kasserer Audun Krøvel, firmamedlemmenes representant Hans Skjulsvik og varamedlem Bjørn Ringen (ny).
Medlemskap
FSTL har nå 44 betalende medlemmer, fordelt på 20 helseforetak og 24 firma. Det har vært en liten nedgang i antallet betalende helseforetak, og en økning i antall firmamedlemmer.  Det kan synes som om det er få halseforetak-medlemmer, men disse foretakene representerer et stort antall sykehusenheter. 
Internasjonalt arbeid
I løpet av det siste året har FSTL vært representert ved årsmøtene til sine søsterforeninger i Danmark og Finland.  Man deltok også på council-møte i IFHE i forbindelse med verdenskongressen i Tokyo. 
FSTL er en aktiv bidragsyter til arbeidet i IFHE, noe som ikke minst vises gjennom foreningens vilje til å påta seg å arrangere verdenskongresser.  Man mener også det er viktig å bidra til det nordiske samarbeidet.