Cxense Display

Vil at gravide skal få spørsmål om vold

Avdelingsdirektør for allmennhelse i Helsedirektoratet, Jon Torgeir Lunke, forklarer hvorfor det er viktig å ta opp vold i svangerskap:

– Å være gravid og bli utsatt for vold kan få alvorlige konsekvenser, både for den gravide og det ufødte barnet. Retningslinjen anbefaler at helsepersonell åpner opp for temaet vold i nære relasjoner så tidlig som mulig i svangerskapet som del av etablert god klinisk praksis. Vold i nære relasjoner skal håndteres tilsvarende som andre temaområder helsepersonell rutinemessig inviterer gravide til å snakke om. Målet er at kvinner utsatt for vold skal få mulighet til å snakke om dette og gis forsvarlig og nødvendig oppfølging, sier Lunke.

Individuell oppfølging

Der det blir avdekket at den gravide er utsatt for vold skal helsepersonell i samråd med kvinnen henvise til videre oppfølging der det er behov for det. Aktuelle samarbeidspartnere kan være fastlege, jordmor, helsesøster, gynekolog, psykolog, politiet, barnevern, krisesenter, eller familievernkontor.

Det er kommunene som skal sørge for at helsepersonell har nødvendig opplæring og kompetanse, og som har ansvar for oppfølging når vold mot gravide avdekkes.

Vanskelig, men viktig

– Tidligere spurte vi ikke rutinemessig alle gravide om alkohol, tobakk, seksuell eller mental helse. Det er forståelig at helsepersonell kan synes det er vanskelig å spørre om vold uten god kunnskap og ferdigheter. Bare det å signalisere at man er åpen for å ta i mot informasjon om dette tema, er viktig i seg selv, sier avdelingsdirektøren.

I arbeidet med å revidere retningslinjene har også brukerforeningene gitt uttrykk for at de ser det som positivt at helsepersonell tar opp dette med vold i konsultasjonen.

Om retningslinjen

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet oppdatert Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet vold mot gravide. Anbefalingene er utarbeidet på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap, internasjonale anbefalinger, brukererfaringer, klinisk praksis og verdimessige avveininger.