Cxense Display

Vil bekjempe overdosedødsfall

– Vårt utgangpunkt er at overdoser kan forebygges gjennom effektive og gode tiltak. Dette skal vi få til, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Overdosedødsfall er et alvorlig helseproblem i Norge.

– Målet er å gradvis redusere antall dødsfall. Stortinget valgte også å styrke arbeidet med å forebygge overdoser ved å legge til grunn en nullvisjon.

Helsedirektoratet har siden Stortingets vedtak satt i gang tiltak i samarbeid med en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Helsedirektoratet vil styrke overdoseforebyggende fokus i eksisterende tiltak.

– I tillegg vil vi sette i verk nye tiltak. Helsedirektoratet legger vekt på at strategien skal føre til varige endringer i tiltaksapparatet, sier Guldvog.

Overdosestrategien inneholder både en strategidel og en handlingsplan. Den første delen gir en analyse av overdosesituasjonen og kunnskapsgrunnlaget. Den andre delen er en handlingsplan som redegjør for de tiltakene som hittil er startet eller er under planlegging.

– Kunnskapsgrunnlaget vil kunne endre seg i løpet av strategiperioden, og det gjelder også tiltakene. Vi ønsker derfor at dette skal være et dynamisk dokument som oppdateres årlig, sier Bjørn Guldvog.