Vil beskytte befolkningen mot falske legemidler

Stadig flere privatpersoner kjøper legemidler på internett.

WHO anslår at ved kjøp av legemidler på internett fra ikke godkjente selgere,

er mer enn 50 % av legemidlene ikke godkjente, forfalskede og kan være av

dårlig kvalitet.

Fredag 31. mai vedtok regjeringen å fremme endringer i

legemiddelloven for Stortinget. Fordi mange legemidler som kjøpes over

internett er flaske, innebærer privatimport av legemidler en risiko for den

enkeltes helse og for folkehelsen.

Disse legemidlene kan være forurenset, mangle virkestoff, ha

for mye eller for lite virkestoff, eller inneholde annet enn det som er angitt.

Ved inntak av slike legemidler øker risikoen for forgiftning, overdosering,

bivirkninger og for at behandlingen av sykdom blir mislykket.

Ofte vil heller ikke lege ha vurdert om bruk av legemidlet

er nødvendig og trygt, pasienten får ikke muntlig eller skriftlig informasjon

på eget språk om hvordan legemidlet skal brukes, og bruken forblir ofte ukjent

for helsepersonell i Norge.

Lovendringene vil gi myndighetene lov til å destruere de

ulovlig importerte legemidlene de beslaglegger uten å politianmelde. På denne

måten unngår man den situasjonen man har i dag hvor mange falske legemidler

sendes i retur til avsender. Vi vil dermed få falske ledemidler ut av

sirkulasjon.

Forslaget vil ikke berøre den enkeltes mulighet til å ta med

seg legemidler når de reiser inn i Norge.