Vil dele Direktoratet for e-helse

DELING: Direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse mener en deling vil gi økt kraft. Foto: Rebecca Ravneberg/Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse anbefaler en mulig e-helseorganisering som innebærer at flere oppgaver direktoratet har i dag flyttes til en ny nasjonal tjenesteleverandør.

– Behovet for helsehjelp i samfunnet øker og setter press på felleskapets midler. Vi må levere mer kostnadseffektivt hvis vi skal ha sikre og samordnede e-helsetjenester i årene som kommer. En ny e-helseorganisering vil gi økt kraft gjennom mer fleksibel finansiering, tydeligere rollefordeling og bedre bruk av markedet, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

Dagens styringsmodell gir lav gjennomføringsevne og lite koordinert utvikling av IKT i helse- og omsorgstjenesten. Derfor anbefales det til Helse- og omsorgsdepartementet at de nasjonale fellesløsningene for IKT bør håndteres av en nasjonal leverandør som tar et helhetsansvar. Det samme forslaget ligger også i rapporten IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren og tar utgangspunkt i nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022.

Direktoratet for e-helse utreder nå ulike konsept for ny organisering. Det er primært to alternative modeller for organisering som utredes, AS eller statsforetak. Direktoratets anbefaling til departementet vil foreligge nærmere sommeren.

(Pressemelding)