Vil gi gravide fortrinn til influensavaksine

Vurderingen er å betrakte som en anbefaling og har ikke status som forskrift, understreket talsmenn for EU-kommisjonen i Brussel.
Hvert av EUs 27 medlemsland har nemlig ansvar for å utforme en strategi for bruken av vaksine mot svineinfluensaen. Dette ansvaret omfatter også plikten til å avgjøre hvilke grupper i befolkningen som skal vaksineres først, ble det sagt.
Alle personer fra seks års alder med kroniske helseplager som pustebesvær, hjertelidelser eller mangelfullt immunforsvar, bør prioriteres.
Og de som har de alvorligste symptomene, bør komme aller først, framholdt EU-ekspertene.
Svineinfluensaen kan ifølge de mest pessimistiske anslagene kreve mellom 30 000 og 90 000 menneskeliv i USA i løpet av den neste influensasesongen.
I verste fall kan annenhver amerikaner bli smittet av H1N1-viruset, spådde amerikanske fagfolk tirsdag.
(NTB)