Vil ha et eget samisk helseforetak

Sametingspresident Vibeke Larsen fremholder at samiske helsetjenester taper i kampen om ressurser til helsetjenester i Finnmark, og mener det er på tide med et nytt helseforetak for samene som de kan styre over selv.

Aili Keskitalo: – Et samisk helseforetak vil blant annet kunne fungere som et kompetansehelseforetak. (Foto: Magnus Fröderberg/Wikimedia Commons)

Avisa Sagat omtalte saken først. NRK Sapmi (nrk.no/sapmi/nsr) har fulgt opp:

– I dag er det samiske helsevesenet i stor grad avhengig av enkeltpersoner. Slik kan vi ikke ha det, sier Aili Keskitalo, NSRs gruppeleder på Sametinget.

Ønsker utredning

Derfor mener det største opposisjonspartiet at at muligheten for å opprette et eget samisk helseforetak må utredes.

Sykehuslege Knut Johnsen er ikke sikker på at et eget samisk helseforetak gir et bedre tilbud til samene: – Et av spørsmålene er om det finnes nok ressurser til dette, sier han.

Hjelper samiske pasienter

– Et samisk helseforetak vil blant annet kunne fungere som et kompetansehelseforetak, som kan gi andre foretak og kommuner råd og veiledning om samiske helsetjenester. NSR vil fremme dette som ny sak på Sametinget, skriver Keskitalo i en pressemelding.

Sametingsgruppa mener man kan samle samisk kompetanse og ressurser i et samisk helseforetak. Gruppa tror dette vil komme både samiske pasienter og fagpersoner til gode.

’Det samiske forsvinner’

All erfaring viser at det er vanskelig å få anerkjent samisk språk- og kulturforståelse innenfor det norske helsesystemet.

Derfor mener det største opposisjonspartiet at at muligheten for å opprette et eget samisk helseforetak må utredes.

– Et samisk helseforetak vil blant annet kunne fungere som et kompetansehelseforetak, som kan gi andre foretak og kommuner råd og veiledning om samiske helsetjenester. NSR vil fremme dette som ny sak på Sametinget, skriver Keskitalo i pressemeldingen.

Sametingsgruppa mener man kan samle samisk kompetanse og ressurser i et samisk helseforetak. Gruppa tror dette vil komme både samiske pasienter og fagpersoner til gode.

(Kilder: NRK Sapmi (nrk.no/sapmi/nsr) og Sagat)