Vil ha protonsentre i Bergen og Oslo

Regjeringen har foreslått endringer i statsbudsjettet for 2017 som sikrer etablering av protonbehandling både i Oslo og Bergen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. (Foto: Bjørn Stuedal)

Tilbudet skal komme hele landet til gode, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Utredning av etablering av partikkelterapi i Norge har gått over flere år. Tilbudet vil være spesielt viktig for behandlingen av barn med kreft. Jeg er glad for at vi nå kan gå videre med etablering av slike sentre i Norge og at det vil være et tilbud allerede fra 2023, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I regjeringens forslag legges det opp til at sentrene kan stå ferdig i 2023 og 2025 i henholdsvis Oslo og Bergen. Budsjettforliket for 2018 mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF åpner for en mulig forskuttering av senteret i Bergen.

Bygging av protonsenter i Oslo vil kunne samordnes med bygging av nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet.

Partikkelterapi (protonterapi) er en form for strålebehandling. Fordelen med slik behandling er at kreftsvulster kan bestråles mer nøyaktig, og at stråledosen på friskt vev reduseres.

(Pressemelding)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet