Vil hente lunger fra hjertedøde

Pilotprosjektet på Oslo universitetssykehus ønsker å bruke ny donormetode for å få tilgang til flere donororganer i Norge. 

Illustrasjon: organdonasjon.no

2014 startet Oslo universitetssykehus et pilotprosjekt for å benytte organer fra pasienter som fortsatt har blodsirkulasjon til hjernen, men som ikke legene har mulighet til å behandle på grunn av alvorlig hodeskade.

Nå skriver VG at transplantasjonskoordinator på Rikshospitalet, Stein Foss, og donoransvarlig på Ullevål sykehus, Dag Wendelbo Sørensen, jobber med å utvide prosjektet fra å gjelde nyrer, levere, hornhinner og hjerteklaffer – til også å gjelde lunger.

Donororganer kommer vanligvis fra pasienter som ikke lenger har blodsirkulasjon til hjernen, men der hjertet fortsatt slår. Svært få mennesker dør på denne måten, og derfor har pilotprosjektet jobbet med å hente ut organer fra pasienter som har påvist hjerte- og åndedrettsstans. (NTB)