Vil koble velferdsteknologi og pasientjournal

Nasjonalt velferdsteknologiprogram foreslår å etablere et teknologisk knutepunkt for å utveksle data mellom velferdsteknologi og elektronisk pasientjournal.

Illustarsjonsfoto: yayimages.com

Kommuner som er kommet langt med implementering av velferdsteknologi, har behov for å automatisere dataflyten mellom velferdsteknologiske løsninger og kommunenes elektroniske pasientjournaler, skriver Direktoratet for e-helse. I valget mellom en-til-en-integrasjoner for hver enkelt løsning og en fellesløsning, gir knutepunktet mulighet for skalering slik at flere løsninger kan kobles på.

– Fravær av felles infrastruktur og systemer som ikke snakker sammen er en barriere for utbredelse av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten, sier Thor Steffensen, som er prosjektleder for Arkitektur- og infrastrukturprosjektet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram anbefaler en stegvis implementering av knutepunktet i samarbeid med et utvalg kommuner og deres leverandører.

Les mer om saken på nettsidene til Direktoratet for e-helse


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

 

 

Lagre

Lagre

Lagre