Cxense Display

Vil lagre blodprøver til forskning på sykdom

Blodprøvene som tas av nyfødte kan brukes til forskning på sykdommer og bedre behandlingsmetoder. Regjeringen foreslår derfor varig lagring av prøvene fra nyfødtscreeningen.

Illustrasjonsfoto: yayimages.com

Alle nyfødte får i dag tilbud om undersøkelse for 23 alvorlige arvelige sykdommer. Blodprøvene som blir tatt av barna blir sendt til nyfødtscreeningen ved Oslo universitetssykehus for analyse og lagring i en diagnostisk biobank. De blir destruert etter seks år.

Disse blodprøvene kan brukes til forskning som er viktig både for dagens og morgendagens pasienter, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Å destruere dem innebærer at vi kaster en kilde til kunnskap som kan gi bedre behandling av mange sykdommer. Derfor ønsker vi å lagre prøvene fra nyfødtscreeningen, sier Høie til regjeringen.no.

Hovedpunktene fra lovforslaget:

– Før blodprøven blir tatt skal foreldrene få informasjon og mulighet til å reservere seg mot at prøven blir lagret. Ett til to år etter fødselen skal foreldrene igjen informeres om retten til å trekke samtykket tilbake og kreve destruksjon av blodprøven.

– Når barnet fyller 16 år skal han eller hun også få informasjon om retten til å kreve at prøven blir destruert.

– Før blodprøven kan brukes til forskning, skal det som hovedregel innhentes nytt samtykke.

Les hele lovforslaget om å tillate varig lagring av blodprøver i nyfødt screeningen (prop. 26 L)

(Kilde: Regjeringen.no)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Flere artikler