Vil redusere markedsføring av usunn mat og sikre etisk rekruttering av helsepersonell

 

Hensikten med reguleringen er å veilede medlemslandene i å utvikle ny eller styrke eksisterende politikk når det gjelder markedsføring overfor barn og unge.
Undersøkelser viser at markedsføring av mat og drikke til barn er omfattende, og at mesteparten av denne markedsføringen brukes på energitett og næringsfattig mat og drikke. På tv, på kino og i butikkene blir barn fristet av produkter med mye sukker og fett. Et kosthold med mye energi, sukker, salt og mettet fett og lite nødvendige næringsstoffer, øker risikoen for overvekt, fedme og andre kostholdsrelaterte sykdommer. 
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener arbeidet mot markedsføring av usunn mat til barn og unge er et godt eksempel på at det nytter å ta opp helsekampen på den internasjonale arena.

Det betyr at et lite land som Norge kan være med på å påvirke arbeidet på helsefeltet i et globalt perspektiv, sier hun.

Norge har lang tradisjon for å bruke regelverk som virkemiddel for å redusere alkohol og tobakksbruk. I fremtiden er det kosthold og fysisk inaktivitet som blir de store utfordringene.

– Vi er glad for at alle land nå er enige om at tiden er inne for å ta i bruk nye virkemidler for å redusere livsstilssykdommer, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen

Verdens Helseforsamling vedtok også en resolusjon som skal bidra til etisk rekruttering av helsepersonell.
I dag er det akutt mangel på helsepersonell. WHO anslår at det globalt mangler 4.2 millioner helsearbeidere. Dette rammer spesielt fattige land. Samtidig opplever vi at et stort antall helsearbeidere forlater sine hjemland for å arbeide i rike land.
– Alltid vil det være slik at mennesker migrerer for å søke et bedre liv for seg og sin familie, men rike land i nord skal ikke bidra til dette med aktiv rekruttering av helsearbeidere fra fattige land. Aktiv rekruttering av helsearbeidere fra disse landene, bidrar til å fjerne den viktigste ressursen i helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Rike land må selv ta ansvar for å utdanne det helsepersonellet de ser at de vil trenge i årene fremover, og samtidig støtte utviklingsland i utdanning av helsepersonell og styrking av helsetjenesten. Disse prinsippene står sentralt i den globale koden som medlemslandene i WHO nå er enige om.