Cxense Display

Vitamin D til spedbarn

 

Tilbudet skal gjelde i barnets første seks levemåneder, og det skal i tillegg deles ut tilpasset informasjonsmateriell til de pårørende, sier Frode Forland, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.
Tiltaket er en del av Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen og skal igangsettes for å forebygge vitamin D-mangel og forhindre tilfeller av rakitt hos disse barna.
Økt oppmerksomhet

De siste årene har det vært en økende oppmerksomhet rundt vitamin D?s betydning for helsen. Det er en sammenheng mellom vitamin D-metabolismen og en rekke sykdommer, blant annet knyttet til skjelettsystemet. Mangel på vitamin D kan også føre til utvikling av type 2-diabetes.
Gjennomsnittsverdien av vitamin D i den norske befolkning viser variasjoner mellom grupper. Faktorer som kan bidra til vitamin D-mangel, er lite soleksponering, hyppig bruk av høy solfaktor, mørk hud, alder, overvekt samt enkelte medisiner og sykdommer.
Mens det synes å være en konsistent sammenheng mellom vitamin D-mangel, metabolsk syndrom og type 2-diabetes, er funnene mer sprikende når det gjelder hvilken betydning vitamin D-inntak i kosten har for utviklingen av type 2-diabetes.