Cxense Display

Volum og kvalitet i planlegging av helsetjenesten

 

Det er noen av spørsmålene som berøres når Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten for tredje gang skal diskutere sammenheng mellom behandlingsvolum og behandlingskvalitet i møtet den 8. juni.
Rådets leder Bjørn-Inge Larsen, ønsker at de regionale helseforetakene forsøker å utarbeide en liste over hvilke sykdommer som kan behandles hvor, avhengig av størrelsen på sykehuset.
Element i planlegging

Både norske og internasjonale studier har vist at det er en sammenheng mellom behandlingsvolum og kvalitet på behandling. En slik sammenheng er bare dokumentert mellom noen typer behandlinger og pasientgrupper.

Rådets leder Bjørn-Inge Larsen understreker at denne erkjennelsen må tas i betraktning når helsetjenestene utformes.
Han foreslår blant annet at det ved innføring av ny teknologi som stiller særlig høye krav til faglig kompetanse, bør det utarbeides en nasjonal plan for å sikre at implementering av behandlingstilbudet er koordinert.
En slik plan må vurdere hvilket behandlingsvolum som er nødvendig for at den enkelte utøver eller behandlingsteamet har tilstrekkelig kompetanse.