Vurderer pristak for tannbehandling

Regjeringen har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet. 
Som en del av dette vil vi nå se på ulike måter tannbehandling kan finansieres på, som skjermingsordninger eller tak for egenbetaling. Vi ser blant annet at våre naboland har ulike løsninger for hvordan pasientene får dekket tannbehandling fra det offentlige, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
I utredningsarbeidet vil regjeringen se på hvilke former for behandling det offentlige eventuelt skal finansiere.
Vi må også se på hvordan offentlig finansiering skal beregnes. Tannlegene kan i dag sette prisene fritt og prisene varierer følgelig betydelig, sier Strøm-Erichsen.