Cxense Display

WHO slår tuberkulosealarm i Europa

Ifølge

WHO registreres det nå over 80.000 nye tilfeller av tuberkulose årlig i

Europa, 3.500 bare i London. Det er en økning på 30 prosent det siste

tiåret.

I London

er det snakk om multiresistent tuberkulose (MDR-TB) i 2 prosent av

tilfellene, noe som vil si en dobling av MDR-TB-tilfellene fra 2005 til

2009.

Behandling

av multiresistent tuberkulose er svært vanskelig, kostbar og langvarig,

og kan i Vesten koste opptil flere millioner kroner per pasient.

I store deler av den tredje verden er multiresistent tuberkulose ensbetydende med døden.

Rundt halvparten av alle som har multiresistent tuberkulose kommer til å dø av sykdommen, konstaterer WHO.

De

lanserer nå en verdensomspennende handlingsplan som tar sikte på å

forhindre 263.000 tilfeller av multiresistent tuberkulose fram mot 2015.

Økende

innvandring fra områder der denne formen for tuberkulose er utbredt, har

bidratt til økningen i Europa, først og fremst i europeiske byer, slår

WHO fast.

Multiresistent tuberkulose tar flest liv i østeuropeiske og asiatiske land.

(NTB)